Hallmarkova 'Kuća na plaži' ukorijenjena je u obitelji, kaže EP Dan Wigutow

I naravno da će se u to umiješati neka romansa.