'Chicago Justice': Nova pravna serija Dicka Wolfa bavi se 'Prevladavanjem gnjeva danas u državi'

Najnoviji ulazak u čikašku franšizu je vođenje reda i mira u vjetrovitom gradu