NBC 'Odlučan' je pronaći utor za seriju okrutnih namjera

I kako se mreža može nositi s mirnom naravi serije.