Autor 'Freaks and Geeks' Paul Feig o svojoj ostavštini i utjecaju na trenutne emisije

Osim toga, Feig se bavi mogućim ponovnim pokretanjem ili oživljavanjem.