'Hoarders' se vraća detaljnim pogledom na Hoarders u krizi

Dugotrajna serija A&E vratio se u utorak sa superponiranim dvosatnim epizodama.