Koji lik nisam u redu s ovim likom? (KVIZ)

Jeste li rezervirani poput Syda ili karizmatični poput Dine?