CW postavlja pilote 'Lost The Boys' i 'Maverick'

Pridružuju se prethodnim pilotima „Kung Fu“ i „Republika Sarah“.