TV uloge koje su pomogle u razbijanju Badovog Arona Paula pronaći put

Koje su bile najutjecajnije TV uloge Aarona Paula prije nego što je stigao na Huluov Put? Glumac dijeli svoja sjećanja.