Čisti genij: Medicina zadovoljava tehnologiju u novoj drami DZS-a

Iako je pomaganje drugima dio medicine, James Bell možda pomaže sebi.