Disneyjevi nalozi 'To je tako raven' Spin-Off, 'Ravenova kuća'

Čak ni vizije Ravena Baxtera nisu mogle predvidjeti ovu vijest o pick-upu.