Michael Chiklis i 'Štit' glumili su 10 godina nakon finala

(Strike) tim ponovno je na okupu.