Nakon uspjeha 'Priča o Bogu', Morgan Freeman želi reći 'Priču o nama'

Želi podsjetiti svijet na njegovu 'međusobnu povezanost'.