Što je to zapravo kao rezident Tagger na Foxovoj 'Ultimate Tag'

CrossFit trener Brooke 'The Boss' Ence kaže da su prepreke u novoj Foxovoj konkurencijskoj seriji 'brutalne'.