Roush pregled: PBS-ova 'viktorijanska kuća slamova'

Matt Roush gleda novi eksperiment realnosti PBS-a 'Victorian Slum House', u kojem moderne obitelji stupaju u stambeni život East End-a u Londonu oko kraja 1800-ih.