'Walker, Texas Texas Ranger' nastavio je da se Jared Padalecki službeno krene naprijed na CW

Glumac će napuniti cipele koje je prethodno nosio Chuck Norris.