'Tri dana koja su definirala generaciju' promatra Woodstowovu masovnu publiku

A glazbeni festival i dalje je ikoničan 50 godina kasnije.